EDEBİ AKIMLAR

DADAIZM- -DADACILIK

Edebî sanat anlayışındaki farklı tutumları ve gayretleri mânâsız buldu. Zamanın bir parçası içinde meydana gelmiş psikolojik dengesizliği ve herşeye karşı koymayı bir çaba haline getiren ve Amerika'da bile etkileri görülen Dadiaizm, uzun ömürlü ol­mamış, doğuşundan altı sene sonra dizlerindeki dermanı kay­betmiştir.

ALMAN ANLATIMCILIĞI

Edebiyatta "anlatımcılık" terimi 1910-1920 yılları arasındaki Alman okulunu belirtir.

SERAMİK KURSU HAKKINDA

Sanat sever insanları bir araya getirmek ve üretmekten haz alırken üretilenlerin beğenilmesinden mutluluk duyanların sesi olmaya devam ediyoruz. Buluşma ve buluşturma noktası olmaktan gurur duyuyoruz. Sanatla hayatının biçimine hareket kazandırmak isteyenlerin merak ettikleri sanat dallarını burada tanıtırken, sanat eğitimini veren kurumları tanımasını sağlıyor irtibat kurmalarında yardımcı oluyoruz.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ARA