Seramik Dersi

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

İlona Seramik Atölyesi - Seramik Dersi - Seramik Kursu

İLONA SERAMİK ATÖLYESİ,

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Kadir İnanır'a Lordlar Kamarasından ödül

Kadir İnanır ödül törenindeki

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Erzurum Kış festivali Başlıyor

Winterfest Erzurum 2015  18-20 Aralık'ta

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Bemar Kariyer Okulu - Kariyer Planlama Eğitimi

1991 yılında İzmir'de

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

İngiliz Kültür Derneği - İngilizce Kursu

 İngiliz Kültür Derneğ Yabancı Dil Kursları ülkemizde uzun yıllardır güvenin odak noktası olmuştur. 2006 yılından itibaren marka tescilini alarak Türkiye çapında temsilcilikler vermeye başlamıştır.

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursu - İngilizce Kursu

Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursları olarak yabancı dil eğitiminde 100. yılımızı geride bırakmanın mutluluğunu ve gururunu yaşamaktayız. Türkiye genelinde 135, yurtdışında 6 temsilciliğimiz, her yıl başarıyla eğitimlerini tamamladığımız 150.000 civarı öğrencimizle, Türkiye’nin ve Dünya’nın en yaygın dil okullarından birisiyiz. Kurumlarımız, uygulanan yüksek kalite standartları sayesinde; 2011 Yılı Avrupa Birliği Kalite Ödülünü, 2010-2011-2012 Yılları, üç yıl üst üste, Tüketici Kalite Ödüllerini almaya hak kazanmış ilk ve tek dil okuludur. Amerikan Kültür Yabancı Dil Kurslarında uygulanan Avrupa Dil Portfolyosu, Avrupa Konseyi tarafından akredite edilen Türkiye’deki ilk ve tek eğitim sistemidir.
 

Genel İngilizce Kur Programları

Genel İngilizce kur programlarında Avrupa Dil Pasaportuna uyumlu eğitim uygulanır. Dil düzeyi göstergeleri A1 < A2 < B1 < B2 < C1 < C2 şeklinde toplam 6 kuru ifade eder. Bu genel programlarda dersler, Amerikan İngilizcesi ve konuşma becerisi odaklıdır. Kurumsal İngilizce Programları

Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursları olarak kurumsal yapımız gereği öncelikli amaçlarımızdan biri, köklü eğitim geçmişimizi çağdaş yöntemlerle sürekli yenileyerek resmi ve özel kuruluşların dil eğitim ihtiyaçlarını karşılamak olmuştur.

Kuruluşunuza özel dil eğitimi için, kuruluşunuza özel programlar belirlemek kurumsal dil eğitiminde en doğru yöntemdir. Bu yöntemle, dil okullarımızda, standart olan genel ingilizce programlarımız dışında ihtiyacınıza yönelik eğitimler de oluşturulur.

Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursları' nda verilen kurumsal eğitimlerde sunulan imkanlar kısaca şöyle özetlenebilir.

 • Eğitiminizi ister okulda, ister kendi kurumunuz içinde alabilirsiniz.
 • Dilerseniz öğrencilerimizin ders devam durumu, notları ve başarı düzeyleri raporlandırılarak kurumunuza periyodik olarak iletilir.
 • Eğitim boyunca kullanılacak tüm materyaller ( kitaplar, ses materyalleri, görüntülü materyaller ) okulumuz tarafından ücretsiz olarak öğrencilerimize hediye edilir.
 • Yoğun gruplarda eğitim zamanları karşılıklı görüşme ile saptanabilir.
 • Öğrencilerimizin fazla mesai, hastalık gibi durumlardan dolayı ders kaçırmaları halinde okulumuzdaki tekrar ders programları ile eksikliklerini ÜCRETSİZ telafi edebilirler.

Konuşma ve İş İngilizcesi Programları

Konuşma ve İş İngilizcesi programında, özel BUSINESS & CONVERSATION CLASS eğitimimizin tamamı yabancı öğretmenler tarafından verilmektedir. İngilizce seviyesi B2 ve üzerinde olan öğrencilerimizin dahil olabileceği bu programımızın temel işlevi öğrencilerimizin yabancı dil eğitimindeki konuşma yetilerini üst seviyelere taşımak ve buna paralel olarak pratik iş ingilizcesi eğitimi vermektir.

B2 ve üstü düzey için geçerli olan bu programda, toplantı, uluslararası yazışmalar, telefon görüşmeleri, ticaret terimleri, sunuş teknikleri gibi konular pratik konuşma dersleri ile birlikte işlenir.

Sınav İngilizcesi

Sınav İngilizcesi Nedir ?

Test tekniğine yönelik gramer ağırlıklı ve her sınav için spesifik olarak uygulanan bir programdır. Örneğin; bilgisayar tabanlı TOEFL sınavına hazırlanıyorsanız, buna yönelik bir program uygulanır.

Bu programlar ÖN HAZIRLIK ve HAZIRLIK olmak üzere ikiye ayrılır.

Eğer seviyeniz, A2-B1 düzeyinde ise ÖN HAZIRLIK, B2-C1 düzeyinde ise direkt olarak HAZIRLIK programına alınırsınız.

Tüm bunlar PROFICIENCY sınavlar için geçerlidir. ( Üniversite hazırlık atlama programını içermektedir. )

 
İngilizce Sınavları

»TOEFL

TOEFL ( Test of English as a Foreign Language), standartlaştırılmış bir test olup, Kuzey Amerika'da konuşulan İngilizce'yi anlama yeteneğinizi ölçmektedir. Standartlaştırılmış testler çoktan seçmeli sınavlar olup, pek çok kişiye uygulanıp bilgisayarlar tarafından değerlendirilir. Bu sınavlar ABD'de ve tüm dünyada geniş kapsamlı olarak kolej ve üniversitelere başvurularda ve profesyonel amaçlı olarak kullanılmaktadır.

»KPDS (Kamu Personeli Dil Sınavı)veÜDS (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı)04.01.2013 tarihinde yapılan basın açıklaması ile beraber artık uygulanmayacaktır. Bunun yerineYDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit)yapılacaktır.

Amerikan Kültür, bu yeni geçişte en iyi rehberiniz olmayı sürdürmek üzere sınav ingilizcesi için yeniden yapılandı. Temsilciliklerimizden bilgi alabilirsiniz. Çok yakında bu sayfada detaylı bir açıklama yer alacaktır.

Avrupa Dil Pasaportu

Avrupa Dil Portfolyosu Nedir ? Okulda veya okul dışında dil öğrenen veya öğrenmiş kişilerin, dil öğrenme konusundaki deneyimleri ile yaşadıkları kültürel deneyimleri kayıt edip ifade edebilecekleri bir dökümandır. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı' na ( The Common European Framework ) dayalı bir değerlendirme sistemidir. "Öğrenen Özerkliği" ve "Kendini Değerlendirme" bu portfolyonun dayandığı eğitim kavramlarıdır.
Avrupa Dil Portfolyosu'nun Bölümleri

Dil Pasaportu :Konuştuğunuz diller ve düzeyleri ile ilgili bazı kişisel bilgiler ve Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü' nce geliştirilmiş dil düzeyi göstergeleri bulunur.

Yabancı Dil Özgeçmişi :Kendini farketme ( öğrenmeyi öğrenme ), kültürlerarası deneyimler ve "yapabilirim" ifadeleri ( kendini değerlendirme ) yer alır.

Dosya :Sertifika, diploma, proje örnekleri ve makaleler gibi belgeler bulunur.

 
CEF ( Common European Framework) Dil Düzeyi Göstergeleri

Avrupa Dil Portfolyosu' nda 6 dil düzeyi (A1,A2,B1,B2,C1,C2) bulunmaktadır. Aşağıdaki çizelge "Küresel Ölçek" ( Global Scale ) olarak adlandırılır.

Temel Kullanıcı
A1
Konuştuğu kişilerin yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşması ve yardıma hazır olması halinde basit düzeyde iletişim kurabilir.
Kendini ya da başkalarını tanıtabilir, bu bağlamda, nerede oturduğu, kimleri tanıdığı, sahip oldukları ve benzeri temel sorular yoluyla iletişim kurabilir.
Somut gereksinimlerini karşılayabilmek adına bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel deyimleri anlayabilir ve kullanabilir.
A2
Basit bir dil kullanarak kendi özgeçmişi ve yakın çevresi hakkında bilgi verebilir ve anlık gereksinimleri karşılayabilir.
Bildiği, alışılmış konularda doğrudan bilgi alışverişinde bulunarak basit düzeyde iletişim kurabilir.
Kişisel, aile, alışveriş, iş ve yakın çevre ile ilgili konularda çok sık kullanılan temel deyimleri ve cümleleri anlayabilir.
Bağımsız Kullanıcı
B1
Yaşadığı olayları ve deneyimlerini aktarabilir; düşlerinden, umutlarından ve isteklerinden söz edebilir, görüşlerini ve planlarını kısaca nedenleriyle ortaya koyabilir.
Kişisel ilgi alanları doğrultusunda ya da bildiği konularda, basit, ancak fikirler arası bağlantıların oluşturulmuş olduğu metinler yoluyla kendini ifade edebilir.
Seyahatlerde, dilin konuşulduğu yerlerde karşılaşılabilecek çoğu durumların üstesinden gelebilir. Günlük yaşamda, işte ya da okulda, sık karşılaştığı ve tanıdık olduğu konulara dayalı yazılı ve sözlü ifadeleri ana hatlarıyla anlayabilir.
B2
Farklı konularda, ayrıntılı ve anlaşılır bir şekilde kendini ifade edebilir ve bir konunun olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyarak kendi bakış açısını yansıtabilir.
Çok zorlanmadan, belli ölçüde doğal ve akıcı bir dil kullanarak anadilde konuşan birisiyle iletişim kurabilir.
Soyut ve somut konulara dayalı karmaşık metinlerin ana fikrini anlayabilir, kendi uzmanlık alanı olan konularda teknik tartışmalar yürütebilir.
Yetkin Kullanıcı
C1
Karmaşık konularda, bağlantıların ve ilişkilerin açıkça ortaya konduğu, iyi yapılandırılmış, ayrıntılar içeren metinler yoluyla kendini akıcı bir şekilde ifade edebilir.
Dili akademik ve mesleki amaçlar için ve günlük yaşamda esnek ve etkili bir şekilde kullanabilir.
Gereksinim duyduğu ifadeleri fazla zorlanmadan bularak kendini doğal ve akıcı bir şekilde ifade edebilir. Farklı yapıya sahip uzun ve karmaşık metinleri anlayabilir ve bu metinlerdeki dolaylı anlatımları ve imaları fark edebilir.
C2
Akıcı bir dil kullanarak kendini tam anlamıyla ifade edebilir. Karmaşık durumlarda bile kendini ifade ederken ince anlam farklarından yararlanabilir.
Farklı yazılı ya da sözlü kaynaklardan edindiği bilgiyi özetleyebilir, bu kaynaklara dayalı olarak bir tartışmayı yapılandırabilir, akıcı ve doğal bir anlatım ile sunabilir.
Duyduğu ve okuduğu her şeyi kolayca anlayabilir.
Kendi Kendini Değerlendirme Çizelgesi - Self Assessment Grid
   
A1
A2
B1
B2
C1
C2
ANLAMA
Dinleme
Benimle, ailemle ve yakın çevremle ilgili tanıdık sözcükleri ve çok temel kalıpları, yavaş ve net konuşulduğunda anlayabilirim.
Beni doğrudan ilgilendiren konularla ilişkili kalıpları ve çok sık kullanılan sözcükleri anlayabilirim. (Örneğin; En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel çevre, meslek). Kısa, net, basit ileti ve duyurulardaki temel düşünceyi kavrayabilirim.
İş, okul, boş zaman vb. ortamlarda sürekli karşılaşılan bildik konulardaki net, standart konuşmanın ana hatlarını anlayabilirim. Güncel olaylar ya da kişisel ilgi alanıma giren konularla ilgili radyo ve televizyon programlarının çoğunun ana hatlarını yavaş ve net olduğunda anlayabilirim.
Güncel bir konu olması koşuluyla uzun konuşma ve sunumları anlayabilir, karmaşık tümcelerle yapılan tartışmaları takip edebilirim. Televizyon haberlerini ve güncel olaylara ilişkin programların çoğunu anlayabilirim. Standart dilin kullanıldığı filmlerin çoğunu anlayabilirim.
Açıkça yapılandırılmamış ve ilişkiler açıkça belirtilmemiş sadece ima edilmiş olsa bile uzun konuşmaları anlayabilirim. Televizyon programlarını ve filmleri fazla zorluk çekmeden anlayabilirim.
İster canlı ister yayın ortamında olsun, hiçbir konuşma türünü anlamakta zorluk çekmem. Sadece normal anadili konuşma hızında ise, aksana alışabilmem için biraz zamana ihtiyacım olabilir.
Okuma
Katalog, duyuru ya da afiş gibi yazılı metinlerdeki bildik adları, sözcükleri ve çok basit tümceleri anlayabilirim.
Kısa ve basit metinleri okuyabilirim. İlanlar, kullanım kılavuzları, mönüler ve zaman çizelgeleri gibi basit günlük metinlerdeki genel bilgileri kavrayabilir ve kısa kişisel mektupları anlayabilirim.
Meslekle ilgili ya da günlük dilde en sık kullanılan sözcükleri içeren metinleri anlayabilirim. Kişisel mektuplarda belirtilen olay, duygu ve dilekleri anlayabilirim.
Yazarların belirli tutum ya da görüşü benimsedikleri, güncel sorunlarla ilgili makaleleri ve raporları okuyabilirim. Çağdaş edebi düzyazıyı anlayabilirim.
Üslup farklılıklarını da ayırt ederek uzun ve karmaşık, somut ya da edebi metinleri okuyabilir, ilgi alanımla alakalı olmasalar bile herhangi bir uzmanlık alanına giren makale ve uzun teknik bilgileri anlayabilirim.
Kullanım kılavuzları, uzmanlık alanına yönelik makaleler ve yazınsal yapıtlar gibi soyut, yapısal ve dilbilgisel açıdan karmaşık hemen hemen tüm metin türlerini kolaylıkla okuyabilir ve anlayabilirim.
Karşılıklı Konuşma
Karşımdaki kişinin söylediklerini daha yavaş bir konuşma hızında yinelemesi ve söylemek istediklerimi oluşturmada bana yardımcı olması koşuluyla, basit yoldan iletişim kurabilirim. O anki gereksinime ya da çok bildik konulara ilişkin alanlarda basit sorular sorabilir ve cevap verebilirim.
Bildik konular ve faaliyetler hakkında doğrudan bilgi alışverişini gerektiren basit ve alışılmış işlerde iletişim kurabilirim. Genellikle konuşmayı sürdürebilecek kadar anlamasam da kısa sohbetlere katılabilirim.
Dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek bir çok durumla başa çıkabilirim. Bildik, ilgi alanıma giren ya da günlük yaşamla ilgili (Örneğin; aile, hobi, iş, yolculuk ve güncel olaylar gibi) konularda hazırlık yapmadan konuşmalara katılabilirim.
Öğrendiğim dili anadili olarak konuşan kişilerle anlaşmayı mümkün kılacak bir akıcılık ve doğallıkla iletişim kurabilirim. Bildik konularlardaki tartışmalarda, kendi görüşlerimi açıklayıp destekleyerek etkin bir rol oynayabilirim.
Kullanacağım sözcükleri çok fazla aramaksızın, kendimi akıcı ve doğal bir biçimde ifade edebilirim. Dili, toplumsal ve mesleki amaçlar için esnek ve etkili bir şekilde kullanabilirim. Düşünce ve fikirlerimi açık bir ifadeyle dile getirebilir ve karşımdakilerin konuşmalarıyla ilişkilendirebilirim.
Hiç zorlanmadan her türlü konuşma ya da tartışmaya katılabilir; deyimler ve konuşma diline ait ifadeleri anlayabilirim. Kendimi akıcı bir şekilde ifade edebilir, anlamdaki ince ayrıntıları kesin ve doğru bir biçimde vurgulayabilirim. Bir sorunla karşılaşırsam, geriye dönüp, karşımdaki insanların fark etmelerine fırsat vermeyecek bir ustalıkla ifadelerimi yeniden yapılandırabilirim.
KONUŞMA
Sözlü Anlatım
Yaşadığım yeri ve tanıdığım insanları betimlemek için basit kalıpları ve tümceleri kullanabilirim.
Basit bir dille ailemi ve diğer insanları, yaşam koşullarımı, eğitim geçmişimi ve son işimi betimlemek için bir dizi kalıp ve tümceyi kullanabilirim.
Deneyimlerimi, hayallerimi, umutlarımı, isteklerimi ve olayları betimlemek için çeşitli kalıpları yalın bir yoldan birbirinebağlayabilirim. Düşünce ve planlara ilişkin açıklamaları ve nedenleri kısaca sıralayabilirim. Bir öyküyü anlatabilirim, bir kitap ya da filmin konusunu aktarabilirim ve izlenimlerimi belirtebilirim.
İlgi alanıma giren çeşitli konularda açık ve ayrıntılı bilgi verebilirim. Çeşitli seçeneklerin olumlu ve olumsuz yanlarını ortaya koyarak bir konu hakkında görüş bildirebilirim.
Karmaşık konuları, alt temalarla bütünleştirerek, açık ve ayrıntılı bir biçimde betimleyebilir, belirli bakış açıları geliştirip uygun bir sonuçla konuşmamı tamamlayabilirim.
Her konuda bağlama uygun bir üslupla ve dinleyenin önemli noktaları ayırt edip anımsamasına yardımcı olacak şekilde konuşmamı etkili ve mantıksal bir şekilde yapılandırabilir, açık, akıcı bir betimleme ya da karşıt görüş sunabilirim.
YAZMA
Yazılı Anlatım
Kısa ve basit tümcelerle kartpostal yazabilirim. Örneğin; Tatil kartpostalıyla selam göndermek gibi. Kişisel bilgi içeren formları doldurabilirim Örneğin: Otel kayıt formuna isim, uyruk ve adres yazmak gibi.
Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilirim. Teşekkür mektubu gibi çok kısa kişisel mektupları yazabilirim.
Bildik ya da ilgi alanıma giren konularla bağlantılı bir metin yazabilirim. Deneyim ve izlenimlerimi betimleyen kişisel mektuplar yazabilirim.
İlgi alanıma giren çok çeşitli konularda anlaşılır, ayrıntılı metinler yazabilirim. Belirli bir bakış açısına destek vererek ya da karşı çıkarak bilgi sunan ve nedenler ileri süren bir kopozisyon ya da rapor yazabilirim. Olayların ve deneyimlerin benim için taşıdıkları önemi ön plana çıkaran mektuplar yazabilirim.
Görüşlerimi ayrıntılı bir biçimde, açık ve iyi yapılandırılmış metinlerle ifade edebilirim. Bir mektup, kompozisyon ya da rapor yazabilirim. Önemli olduğunu düşündüğüm konuları ön plana çıkararak karmaşık konularda yazabilirim. Hedef belirlediğim okuyucu kitlesine uygun bir üslup seçebilirim.
Uygun bir üslup açık, akıcı metinler yazabilirim. Okuyucunun önemli noktaları ayırt edip anımsamasına yardımcı olacak etkili, mantıksal bir yapılandırmayla bir durum ortaya koyan karmaşık mektuplar, raporlar ya da makaleler yazabilirim. Meslekî ya da edebî yapıt özetleri ve eleştirileri yazabilirim

  BULUNDUĞUNUZ İLE GÖRE İLETİŞİM BİLGİLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Yeni Ümit Stilistlik Kursu - Moda Tasarımı Kursu - Modelistlik Kursu

İçinizdeki tasarım gücünü çizgilerle oluşturup renklerle bezeyip hayalinizdeki giysiye dönüştürmek istiyorsanız ve tekstil sektöründe stilist olmak istiyorsanız. Stilistlik eğitimi sizin için en uygun başlangıç noktasıdır. YENİ ÜMİT Eğitim Kurumları stilist olmak isteyenlere verdiği bu eğitimle hayalinizdeki giysileri gerçeğe dönüştürebilirsiniz... Fikirlerinizi ifade edebilecek ve sizden sonraki ekibi doğru ve hatasız yönetebilecek bir çizim tekniği veriyoruz. Tam olarak, Tekstil sektörünün bir stilistten beklediği bir çizim tekniği ile öğrencilerimizi sektöre kazandırıyoruz... Bir Stilist giysi tasarımı yapabilen yeniyi arayıp tasarlayabilen kişidir. Dünya tekstil sektöründe hızla söz sahibi olmaya başlayan ülkemizin kaliteli eğitim almış stilist ve modelistlere olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.

Yeni Ümit Moda Tekstil Kursu olarak; global moda anlayışına paralel, giyim sanayide uygulamaya yönelik giysi tasarımı yapan Stilistler yetiştirmektir.

Stilistlik eğitimlerimiz; çizim konusunda daha önce hiç bilgisi olmayan, "çizim yapabilir miyim " diye tereddüt eden öğrencilerimiz yöneliktir. Temel eğitim çalışmalarımızla öğrencilerimizin çizgide güçlenmesini, anatomi, grafik anlatım, kreasyon oluşturma çalışmaları ve bilgisayarda tasarım eğitimleriyle mesleki başarıya ulaşmalarını amaçlıyoruz.

Stilistlik kursumuzda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı sertifika verilmektedir.

 • Stilistlik eğitimlerimizde kursiyerlerimize,

 • Stilistliğin tanımı

 • Çarpıcı, özgün ve seçkin çizimler yapabilme

 • İyi bir stil anlayışına ve artistik yeteneğe sahip olabilme

 • Model Detayların Tanımı ve Çizim Teknikleri

 • Model Etütleri, Değişik Temalarda Koleksiyon Parçalarının Oluşturulması

 • Kreasyon Hazırlama

 • Kişisel Dosya Hazırlama

 • Bilgisayarla Kumaş, Desen, Moda Tasarımı

 • Giysiye uygun kumaş, renk ve aksesuar seçebilme

 • Işık - gölge (valör) bağıntılarının görsel olarak incelenmesi

 • Düz, soter ve diyagonel raport çalışması

 • Yazlık ve kışlık erkek koleksiyon çalışması

 • Yazlık ve Kışlık çocuk kolleksiyon çalışması

YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI LTD. ŞTİ. Mareşal Çakmak Mah. Bağcılar Cad. No:114 Kat:1-2-3-4-5 Camlıkahve - Güngören / İSTANBUL Tel: 0212 641 13 13 (pbx) Faks: 0212 506 81 43

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Tan Sağtürk Akademi

İlk tohumları yıllar önce Teşvikiye’de attığımız Tan Sağtürk Akademi; başta İstanbul’ da Teşvikiye ile birlikte Yeşilyurt, Altunizade, Çekmeköy, Bahçeşehir, Göktürk, Bağdat Caddesi, Ataşehir ve Zekeriyaköy'de açılan 7 okul; ardından İzmir-Üçkuyular ve Karşıyaka, Trabzon, Ankara, İzmit, Adapazarı, Samsun, Gaziantep, Mardin, Kayseri, Diyarbakır, Kıbrıs, Kahramanmaraş ve Elbistan’daki okullarımızla neredeyse Türkiye’nin her bölgesine ulaştık. Bu çabalarımızın sonucunda on binlerce öğrenci ve ailelerini; sanatsever, sanatçı adayı veya sanatçı haline getirmeyi hedef edindik ve başardık. Tan Sağtürk Akademi olarak öğrencilerimiz, velilerimiz, güçlü yönetim ve eğitmen kadromuzla yeni hedeflere doğru yol alıp büyümeye devam ediyoruz. Balenin, dansın kısaca sanatın daha çok sevilmesi ve yaygınlaşması için çıktığımız bu yolculukta; öğrencilerimizin gerek sosyal hayatlarına gerekse kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak, onları gelecek nesillere sağlam adımlarla taşımayı misyon edindik. Bu misyon doğrultusunda; baleden dansa, danstan müziğe, müzikten çağdaş sirk sanatlarına kadar sunduğumuz eğitimlerle kültür sanatın da birçok dalına katkı sağlamaya devam etmekteyiz.

 

VİZYON VE MİSYONUMUZ

 

 

VİZYONUMUZ

Tan Sağtürk Akademi olarak sanat eğitiminde öncü olmak, sanatı yaygınlaştırmak ve değer yaratmak.

 

MİSYONUMUZ

 • "Bedeni eğitmek zekayı ilerletmek demektir" misyonuyla yola çıktık.
 • Bu misyon doğrultusunda, sanatın bir hobi değil yaşam biçimi olduğunu öğrencilerimize öğretmek.
 • Disiplinli ve düzenli bir çalışma sistemi ile kişisel gelişim süreçlerine katkı sağlamak.

EĞİTİMLER

Bale & Dans Mini Bale - Klasik Bale - Street Jazz (Hip-Hop Funk RNB ) - Yetişkin Jazz Dans Rock'n Roll - Tango - Vals - Flamenko - Yetişkin Balesi - Modern Dans - Latin Dansları Müzik London College of Music Sertifika Programı - Piyano - Klasik gitar - Akustik gitar - Elektro gitar Viyolonsel - Keman - Bateri - Vurmalı Çalgılar - Flüt - Yan Flüt - Klarnet - Şan eğitimi - profesyonel Dj Workshop Tiyatro Temel oyunculuk eğitimi -Yaratıcı Drama - Juggling Drama - Jonglörlük Resim Çocuklar için resim atölyesi - Yetişkinler için resim atölyesi Kişisel Gelişim Meditasyon - Yoga - Pilates - Çocuk Pilatesi Diğer Temel Fotoğrafçılık - Zumba - Oryantal - Düğün Dansı  

İLETİŞİM

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Avukat Süreyya Ağaoğlu Sokak No:45 Teşvikiye İstanbul Telefon: 0212 296 83 61-62 Faks: 0212 296 83 63 Mobil: 0533 664 82 50 – 0506 488 07 11 TAN SAĞTÜRK AKADEMİ Altunizade Altunizade This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Capitol AVM Karşısı) Mahir İz Caddesi No:15/2A Altunizade İstanbul Telefon: 0216 651 80 60-61 Faks: 0216 651 80 63 Mobil: 0530 498 78 87 TAN SAĞTÜRK AKADEMİ Yeşilyurt Yeşilyurt This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Sipahioğlu Caddesi No:25 Yeşilyurt İstanbul Telefon: 0212 573 99 85-86 Faks: 0212 573 99 87 Mobil: 0530 762 78 73 – 0533 423 97 13 TAN SAĞTÜRK AKADEMİ Çekmeköy Çekmeköy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Mayavera Evleri 1. Etap Merkez Mah. Selimiye Cad. 9/58 Çekmeköy - İstanbul Telefon: 0216 640 40 06 - 07 Mobil: 0532 165 77 95 TAN SAĞTÜRK AKADEMİ Bahçeşehir Bahçeşehir This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Süzer Bulvarı No:47/E Temer Apt. Bahçeşehir İstanbul Telefon: 0212 669 93 20-21 Faks: 0212 669 93 25 Mobil: 0530 151 47 07 TAN SAĞTÜRK AKADEMİ Göktürk Göktürk This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Belediye Cad. Çam Güzeli Sok. Doğa 77 Apt. 4-5 Göktürk İstanbul Telefon: 0212 322 03 22 – 322 54 53 – 322 54 27 Faks: 0212 322 54 57 TAN SAĞTÜRK AKADEMİ Bağdat Caddesi Bağdat Caddesi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Bağdat Caddesi No: 325/2 Erenköy İstanbul Telefon: 0216 408 12 02-03 Faks: 0216 408 12 04 Mobil: 0546 408 12 03 TAN SAĞTÜRK AKADEMİ Ataşehir Ataşehir This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Barbaros Mh. Halk Cd. Kardelen Sk. No:D2-2 (Palladium AVM karşısı Incity Blokları altı) Ataşehir - İstanbul Telefon: 0216 663 10 17-18 Mobil: 0546 408 12 04 TAN SAĞTÜRK AKADEMİ Zekeriyaköy Zekeriyaköy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Zekeriyaköy Mahallesi, 1. Cadde No:82 1-B Sarıyer İstanbul Telefon: 0212 202 50 64 - 202 53 66 Mobil: 0543 207 55 55 TAN SAĞTÜRK AKADEMİ İzmir-Bostanlı İzmir-Bostanlı This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 6323 Sokak No:64 Bostanlı Karşıyaka İzmir Telefon: 0232 336 09 46 Faks: 0232 337 23 11 TAN SAĞTÜRK AKADEMİ İzmir-Üçkuyular İzmir-Üçkuyular This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. İnönü Caddesi 4/6 Sokak No:1 Kat:1 Üçkuyular İzmir Telefon: 0232 246 54 55 Faks: 0232 246 27 99 TAN SAĞTÜRK AKADEMİ Trabzon Trabzon This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Aydınlıkevler Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Cemalevler Sitesi B Blok No:5/A Trabzon Telefon: 0462 223 15 71 - 223 17 39 Mobil: 0533 424 41 28

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Ayten Turanlı Seramik Atölyesi

1951, Eskisehir 1994 - 1996 George Washington University, Fine Arts Faculty Ceramics Department Turker Ozdogan Workshop, Washington D.C., USA 1996 - 1997 Clayworks Ceramics Studio, Baltimore, USA 1998- ... Pi Artworks Ceramic Department Instructor and Director

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Saliha Kartal Seramik Kursu - Saliha Kartal Heykel Kursu

Saliha Kartal

1973 yılı İzmir doğumlu, seramik sanatçısı

2002 Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Anasanat dalı mezunu

2002 de   atölyesinde seramik çalışmalarına ve seramik kursları vermeye başladı. Bu tarihten itibaren çeşitli karma sergilere katıldı.

Katıldığı Sergiler


Mart 2008 Ağaoğlu My Club, Çekmeköy, İstanbul
Temmuz 2007 Rengigül Sanat Evi, Bozcaada, Çanakkale
Kasım 2005 Pazarcık Art Gallery, Pazarcık,Bulgaristan
Haziran 2003 TRT II. Resim ve Seramik Yarışması Sergisi, İstanbul, Ankara, İzmir
Mayıs 2003 Rotary Altın Testi yarışması Sergisi, A.K.M, İzmir
Ocak 2003 Bulgarian Artists Gallery, Sofya, Bulgaristan

Seramik Kursu


Katılımcıların geçmişten günümüze seramik sanatını öğrendiği Saliha Kartal Sanat Atölyesi seramik kursunda siz de hayallerinizi üç boyutlu hale getirip somutlaştırabilirsiniz. Amacımız hangi yaşta olursanız olun, sanata ilgi duyan ve bu konuda kendini geliştirmek isteyen kişilerle, bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmaktır.

Seramiği sanatsal yönüyle ele alarak ,kişilerin yartıcılığını ortaya çıkarmaktır amacımız. Bu üretim döneminde, neler yapmak istediklerine (ev aksesuarları, panolar,takılar, mutfak eşyaları, heykelcikler vb)  öğrencilerimle birlikte karar vereceğiz.

Atölyemizde size uygun bir seramik kursu muhakkak vardır.


İçerik

Seramik kurslarına ilk kez katılacaklar “elle şekillendirme” yöntemi başlığında plaka, sucuk gibi uygulamalarla istek, tercih ve eğilimleri dikkate alınarak çalışmalar yapılacaktır.

Daha önce seramik kursuna gitmiş ve devam etmek isteyen öğrencilerle, yapmak istedikleri fomları tasarlayabilmeleri, tasarladıkları formları seramik ve yardımcı malzemelerle birlikte kullanabilmeyi sağlayan ileri seramik tekniklerini çalışacağız.

Seramik sanatı ve gelişimi,tanımı,başlangıcından günümüze seramik sanatı
Plaka yöntemi
Sucuk yöntemi
Torna ile şekillendirme
Çamuru elde şekillendirerek heykel ve artistik formlar
Seramik panolar
Kendinize özel objeler,aksesuarlar

Program

Haftanın bir günü 7-8 kişilik guruplar halinde yapılan yetişkin seramik kurslarımız 4 saatlik blok çalışmalardır.Seviye ve yaş sınırımız yoktur.


Hafta içi Gündüz

(Süre 4 hafta ,16 saat)

Salı : 13:00 – 17:00


Hafta içi Akşam

(Süre 4 hafta, 12 saat )

Pazartesi: 19:00-22:00 (1.grup)

Salı: 19:00-22.00 (2.grup)


Hafta içi Gece

(Süre 4 hafta,16 saat, haftada iki gün tek grup )

Pazartesi: 22:00-24:00

Cuma: 22:00-24.00


Haftasonu Gündüz

(Süre 4 hafta )

Cumartesi: 13:00-17:00

Pazar            : 13:00-17:00

-------------------------------------------------------------

Heykel Kursu


İçerik

Heykel kursu katılımcıları ders programımızın temelini oluşturan atölye çalışmaları sırasında kil ile modellemeler yaparlar. Bu modellemeler başlangıçta geometrik düzenlemeler ve antik heykel repredüksiyonlarını içerirken ilerleyen zamanlarda katılımcıların kendilerini ifade etmek istedikleri serbest çalışmalar olarak sıralanabilirler. Yapılan çalışmaların alçı ya da polyester kalıpları alınır. Katılımcıların bu kalıplama tekniklerini öğrenirken, işlerini de kalıcı olarak saklayabilmeleri sağlanır. Eğitimin bir sonraki aşamasında dileyen katılımcılar ahşap ve taş üzerine de modellemeler yapabilecek ve konuya iliştkin ileri düzeyde bir eğitim alabileceklerdir.

Bu etkinliğe paralel olarak katılımcılara temel sanat eğitimi dersleri de verilir. Bu eğitim, sanat tarihi obje – mekan perspektifi ve desen repredüksiyonlarını içerir. İhtiyaç ve talepler doğrultusunda canlı modelden etütler de yapılır.


Program

7-8 kişilik guruplar halinde yapılan yetişkin heykel kurslarımızda seviye ve yaş sınırımız yoktur.


Hafta İçi Akşam

(Süre 4 hafta )

Çarşamba ve Cuma: 19:00-21:00


Hafta Sonu Gündüz

(Süre 4 hafta )

Cumartesi : 10:00 – 14:00

************************************************

Saliha Kartal Sanat Atölyesi Tel: (0212) 631-4865 Cep: (0533) 303-3530 Balat Mah.Çimen sok. No:11 Balat İstanbul

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü, Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nin adının, 'Uluslararası Adana Film Festivali' olarak değiştirilmesi için çalışma başlattıklarını söyledi. Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde konuşan Başkan Hüseyin Sözlü, Altın Koza Film Festivali'nin Adana'nın sembollerinden biri olduğunu belirtti. Festivalde büyük ödülün 'Altın Koza Ödülü' olarak verilmeye devam edilmesinin planlandığını kaydeden Sözlü şöyle konuştu:"Önümüzdeki yıl 23'üncüsü gerçekleştirilecek . Ancak büyük ödül 'Altın Koza Ödülü' olarak verilecek. Böylece festivalin şehrimizin mesajını daha iyi vereceğini, bu isimle anılmasının kente daha iyi katkı koyacağını düşünüyorum. Söz konusu isim değişikliği için gerekli çalışmaları başlattık."BU YIL BURUK GEÇTİBu yıl ülkede yaşanan terör olayları nedeniyle, törenlerden arındırılmış olarak yapılan 22'nci Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde yarışan filmler düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı. Her yıl programı içindeki konserler ve ünlülerin katıldığı kortejle, kente bayram havası yaşatan Altın Koza Film Festivali buruk geçti. DHA    

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Yönetmen Kaan Müjdeci'nin ilk filmi ‘Sivas', Almanya'da 15 sinemada gösterime girdi. 11 yaşındaki Aslan adlı bir çocuk ile Sivas isimli bir dövüş köpeğinin, bozkırda geçen hikâyesini anlatan film; Almanya'nın önde gelen eleştirmenlerinden olumlu not aldı.  

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Zürih merkezli Gottlieb Duttweiler Enstitüsü tarafından, internet üzerinden yapılan analizlere dayanarak hazırlanan 2015 Düşünce Liderleri Endeksi açıklandı. Pap

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Arthane - Temel Sanat Eğitimi - Güzel Sanatlara Hazırlık Arthane , 1990 dan bu yana yetenek sınavlarıyla öğrenci alan üniversite ve Güzel Sanatlar Fakültelerine bir çok öğrenci kazandırmıştır. Mimar Sinan Üniversitesi Resim Bölümü mezunu ressamlar tarafından verilen dersler temel sanat eğitimi ve bölüm sınavlarına yönelik çalışmalardan oluşur.